Περιγραφή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | “ΔΟΚΙΜΗ” ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |  Χαλκίδα | Εύβοια| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ | Χαλκίδα | Πολιτικός Μηχανικός | Εύβοια | Γεωτεχνικές Έρευνες  |  Μελέτες | Πράσινη Κατοικία | Χαλκίδα | Εύβοια | Συστήματα στήριξης | Ενέσεις Μπετόν | Χαλκίδα | Εύβοια |  Κατασκευαστικές εταιρείες | Ανεγέρσεις Οικοδομών | Χαλκίδα  | Εύβοια | Αθήνα

Βασιλείου Σπύρος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αθηνών

Σιώκου 26, Χαλκίδα , Εύβοια ,

Τηλ.: 801 11 76 516 | Τηλ:  22210 76 516 

www.dokimioe.gr

ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ στην Εταιρεία  “ΔΟΚΙΜΗ” ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ότι τη βρήκατε στο inEvia.gr και ΚΕΡΔΙΣΤΕ έκπτωση -10% στην τιμή της εργασίας που χρειάζεστε!

Η ΔΟΚΙΜΗ ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΕ είναι εργαστήριο που δραστηριοποιείται στον έλεγχο σκυροδέματος και γεωτεχνικών ερευνών, από το 1991.

Είναι, εποπτευόμενο από το ΚΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, και από τα πρώτα εργαστήρια που διαπιστεύθηκαν στη Ελλάδα από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης ( ΕΣΥΔ ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45001, που αφορά στα εργαστήρια δοκιμών, στις 05/07/2001, και στη συνέχεια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

Οι δοκιμές για τις οποίες είναι διαπιστευμένη είναι:

Μέθοδος δοκιμής Κάθισης ΣΚ-309
Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών υλικών σκυροδέματος ΕΝ 933-1.
Μέθοδος παρασκευής και συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος ΣΚ- 303
Μέθοδος προσδιορισμού αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος ΣΚ- 304.

Ο κύριος όγκος εργασιών της ΔΟΚΙΜΗΣ ΟΕ αφορά στην πιστοποίηση της κατηγορίας του παραδιδόμενου σκυροδέματος (C 16/20, C 20/25, C 25/30 κλπ), σύμφωνα με το Κ.Τ.Σ , με επιτόπου δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης, σε μικρά και μεγάλα έργα κυρίως της Εύβοιας, Βοιωτίας , Αττικής αλλά και της ευρύτερης περιοχής .

Επίσης δραστηριοποιείται στον έλεγχο υφιστάμενων κατασκευών,με λήψη πυρήνων σκυροδέματος ή και με μη καταστροφικές μεθόδους. Οι δοκιμές που εφαρμόζουμε είναι οι εξής : έλεγχος με την μέθοδο των Υπερήχων BS 1881 part 203 Κρουσίμετρο ASTM-C805, Εξόλκευση ήλων Μέθοδος Τάσσιου, έλεγχος ενανθράκωσης σκυροδέματος καθώς ανίχνευση του σιδηρού οπλισμού και μέτρηση της διαμέτρου αυτού με το πρωτοποριακό μηχάνημα FERROSCAN. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ ( Κανονισμό Επισκευών)

Xορηγός

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα 08:00 17:00
Τρίτη 08:00 17:00
Τετάρτη 08:00 17:00
Τώρα Κλειστά
Πέμπτη 08:00 17:00
Παρασκευή 08:00 17:00
Σάββατο 08:00 15:00

Επικοινωνία