Περιγραφή

Η εταιρεία μας ELECTROWINDING PAVLOS AC/DC εδώ και τρεις γενιές εξειδικεύεται στο
τομέα των περιελίξεων ηλεκτροκινητήρων χαμηλής – μέσης – υψηλής τάσης. Παρέχουμε τις πιο
γρήγορες υπηρεσίες επισκευής ηλεκτροκινητήρων με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της Ναυτιλίας και της Βιομηχανίας. Οι κυριότερες
υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:
Έλεγχος – Επισκευή – Συντήρηση
• Γεννητριών
• AC Μοτέρ
• DC Μοτέρ
• Αντλιών
• Ανεμογεννητριών
• Σερβοκινητήρων
Διαθέτουμε σύγχρονο και κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που μας επιτρέπει να
αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε επισκευή / περιέλιξη σε κινητήρες ανεξαρτήτων προδιαγραφών.
Είμαστε στη διάθεση σας 24 ώρες, 365 μέρες τον χρόνο.

Βίντεο

Xορηγός

Επικοινωνία