Περιγραφή

Το glo ™ αποτελεί έναν νέο καινοτόμο και εναλλακτικό τρόπο καπνίσματος, σε σχέση με το παραδοσιακό τσιγάρο.

Xορηγός

Επικοινωνία