Περιγραφή

Περιγραφή Επιχείρησης

Η Εταιρεία ZISIS FIRE & SAFETY SOLUTIONS-ΖΗΣΗΣ ΕΥΘ. ΗΛΙΑΣ εδρεύει στην Εύβοια στην πόλη της Χαλκίδας. Όλες οι εργασίες τελούν υπό την επίβλεψη του Ηλία Ζήση, Πτυχ. Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε, με επιμόρφωση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
Βασικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης, σε όλους τους τομείς των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών πυρόσβεσης κάθε τύπου, συστήματα πυρασφάλειας, έλεγχο-συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων, μονίμων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης κτηρίων, έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας, ανανέωση    πιστ/κών, σύνταξη μελετών, έλεγχο-μετρήσεις επικίνδυνων αερίων σε δεξαμενές πλοίων και ξηράς, για εργασία με φλόγα ή για είσοδο ανθρώπων, μετρήσεις αερίων σε σταθμούς φόρτισης οχημάτων-περονοφόρων, μετρήσεις χημικών παραμέτρων σε ΧΥΤΑ. Εγκαθιστούμε συστήματα ανίχνευσης υγραερίου, φυσικού αερίου σε οικίες, λεβητοστάσια, βιομηχανίες και όπου αλλού απαιτείται. Η ZISIS FIRE & SAFETY SOLUTIONS είναι εγκεκριμένη και αναγνωρισμένη εταιρεία από το φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS και διαθέτει άδεια λειτουργίας από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε Εύβοιας. Φιλοσοφία και στόχος της επιχείρησής μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους συνεργάτες μας. Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων-υπηρεσιών μας, η προσθήκη νέων προϊόντων-υπηρεσιών ώστε να καλύπτει το μέγιστο των απαιτήσεών σας, η διαρκής ενημέρωση στα θέματα πυρασφάλειας και γενικότερα της ασφάλειας, καθώς και η καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών μας αποτελούν συνώνυμο της εταιρείας μας.

 

Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων

 • Πώληση Πυροσβεστικών ειδών Παντός Τύπου
 • Συντήρηση & Αναγόμωση Πυροσβεστήρων
 • Συντήρηση & Αναγόμωση μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων
 • Εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης
 • Συντήρηση Πυρανίχνευσης
 • Εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης (υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα, sprinkler
 • Συστήματα κατάσβεσης με CO2, FM-200, INERGEN, FK 5-1-12
 • Πυράντοχες κατασκευές
 • Μελέτες πυρασφάλειας
 • Μελέτες ATEX, SEVESO
 • Μελέτες σήμανσης
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης υγραερίου, φυσικού αερίου
 • Ανίχνευση υδρογόνου σε σταθμούς φόρτισης οχημάτων, περονοφόρων
 • Έλεγχο-μετρήσεις επικίνδυνων αερίων σε δεξαμενές πλοίων και ξηράς, για είσοδο ανθρώπων ή εκτέλεση εργασιών με φλόγα και έκδοση πιστοποιητικού
 • Μετρήσεις χημικών παραμέτρων σε ΧΥΤΑ
  Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων
Xορηγός

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα 09:00 14:00
Τρίτη 09:00 14:00
Τετάρτη 09:00 14:00
Τώρα Κλειστά
Πέμπτη 09:00 14:00
Παρασκευή 09:00 14:00
Σάββατο 09:00 14:00

Επικοινωνία