Περιγραφή

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Διαφημίσεις – Δημοσιεύσεις Ισολογισμών Προσκλήσεων ΑΕ & ΕΠΕ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 19, 1ος όροφος, Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 2221 0 82344 , 83677
email: info@orizodes.gr
Website: www.orizodes.gr

Xορηγός

Επικοινωνία