Η Εύβοια κατοικήθηκε από τους Προϊστορικούς Χρόνους. Οι παλαιότεροι κάτοικοι θεωρούνται άποικοι από τη Θεσσαλία και στη συνέχεια ΄Ιωνες, Αιολείς και Δωριείς από την Πελοπόννησο.
Στην αρχαιότητα (8ος – 7ος αι. π.Χ.) οι δυο κυριότερες πόλεις του νησιού, Χαλκίδα και Ερέτρια, πρωτοστάτησαν στην ίδρυση αποικιών στις ακτές της Θράκης, της Σικελίας, της Ιταλίας και στο Αιγαίο.
Με το τέλος των Περσικών Πολέμων ολόκληρη η Εύβοια εντάχθηκε στην επικράτεια της Αθήνας. Αργότερα κυριαρχήθηκε από τους Μακεδόνες, τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς.
Επί Φραγκοκρατίας (1209) δημιουργήθηκαν εδώ διάφορες βαρονίες, επικρατέστεροι όμως υπήρξαν μετά το 1366 – οι Ενετοί που έδωσαν στο νησί το μεσαιωνικό όνομα Νεγρεπόντε.
Το 1470 κατακτήθηκε από τους Τούρκους. Το 1830 αποτέλεσε μέρος του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Xορηγός